شماره: 44900
1399/12/23
جلسه مشترک مدیر کل راه وشهرسازی گیلان با نیروی انتظامی و مدیر کل منابع طبیعی استان
جلسه مشترک مدیر کل راه وشهرسازی گیلان با نیروی انتظامی و مدیر کل منابع طبیعی استان

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرسازی گیلان در راستای واگذاری زمین به نیروی انتظامی جهت احداث ساختمان اداری در رشت وآستارا، جلسه مشترک مدیر کل راه وشهرسازی گیلان با نیروی انتظامی استان ومدیرکل منابع طبیعی در سالن اجتماعات اداره کل راه وشهرسازی گیلان برگزار شد.
در این جلسه شرایط وچگونگی واگذاری زمین بررسی وجهت تسریع در کارتصمیماتی اتخاذ گردید.
حق انتشار محفوظ است ©