| 12 آذر 1399
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

معاونت توسعه مدیریت و منابع

 • آدرس:
 • رشت - میدان دکتر حشمت - اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - ساختمان شماره یک
 • تلفن مستقیم:  01333336101
 • فکس:  01333336102 

دانلود فرم های موردنیاز برای دریافت خدمات

 

 

Loading
 • عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع در ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟
نام و نام خانوادگی: 

سمت: کارشناس میزخدمت در حوزه توسعه مدیریت و منابع

شماره تماس: 33323064 ( 013

آدرس (درصورت نیاز به مراجعه حضوری) :

رشت - میدان دکتر حشمت - روبروی بانک ملی شعبه مرکزی - ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهرسازی گیلان - معاونت توسعه مدیریت و منایع

شرح وظايف معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

 • راهبري و هدايت ‌كليه ‌واحدهاي‌تحت ‌نظارت‌ به ‌منظور حسن انجام وظائف محوله.
 • نظارت بر گردش كار كليه فعاليتهاي اداري، ساختاري، رفاهي  مالي و محاسباتي و كوشش به منظور رفع مشكلات مربوطه و ارائه گزارشهاي مستمر در زمينه فعاليتهاي جاري به مدير كل استان .
 • سرپرستي و نظارت برامر پيش بيني نيروي انساني موردنياز اداره كل و نيازهاي آموزشي در قالب اعتبارات سالانه، افت نيروي انساني و ساير متغيرهاي موثر به منظور تنظيم برنامه جامع نيروي انساني .
 • نظارت بر فعاليتهاي كميسيون تحول اداري اداره كل در راستاي تحقق هفت برنامه تحول اداري و ارائه گزارشهاي لازم به مدير كل استان و حوزه ستادي وزارتخانه .
 • نظارت بر امر تجزيه و تحليل سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روشهاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي حوزه ستادي در جهت ارتقاء بهره وري ، كارآيي ، رضايت ارباب رجوع ، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد.
 • نظارت برامر استقرار نظام مديريت بهره وري به منظور استفاده بهينه از منابع انساني ، مالي ، اطلاعاتي . . .
 • نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتيباني از قبيل : انساني ، مالي و . . . به ساير قسمتها از طريق واحدهاي زيرمجموعه.
 • نظارت بر نحوه تدارك مواد مصرفي و قعات يدكي ماشين آلات و ذخيره و مصرف آنها طبق مقررات مربوط.
 • نظارت بر چگونگي واگذاري امور خدمات عمومي اداره كل به بخش خصوصي .
 • نظارت بر انجام امور دبيرخانه اي اداره كل .
 • نظارت بر نحوه پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني طبق ضوابط و مقررات مالي مربوط.
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات از لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مالي مربوط.
 • كنترل نحوه نگهداري حساب ها و تنظيم دفاتر مالي و اموالي اداره كل با تبادل نظر و همكاري واحدهاي ذيربط استان.
 • برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاه هاي ذيربط استان به منظور رفع ابهامات ، مشكلات و تنگناها در مورد وظايف و مسئوليت هاي محوله.
 • نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها، دستورالعملها، قوانين و مقررات در واحدهاي زيرمجموعه .
 • برقراري ارتباط و انجام هماهنگيهاي لازم با دستگاههاي ذيربط استان .
 • شركت در كميسيونها ،كميته ها وشوراهاي مربوطه حسب قوانين وآئين نامه هاي موضوعه.
استعلامات و فرایندهای بین دستگاهی جهت ارائه خدمات:  سامانه سیماک
 
خدمات میز خدمت در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع  (الکترونیکی / حضوری)
عنوان خدمت اطلاعات خدمت  شناسنامه خدمت دریافت خدمت نظرسنجی الکترونیکی
تأمین مصالح پروژه ها مشاهده  مشاهده  دریافت نظرسنجی الکترونیکی
برگزاری دوره آموزشی کارکنان مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
جذب نیروی امریه مشاهده مشاهده فرم درخواست نظرسنجی الکترونیکی
جذب کارآموز مشاهده مشاهده فرم درخواست نظرسنجی الکترونیکی