پنجشنبه، 15 خرداد 1399
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

مدیریت فنی و اجرائی

  • آدرس:
  • رشت - بلوار نماز -  مدیریت فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
  • تلفن مستقیم: 01333727123
  • فکس: 01333112025

Loading
  • عملکرد مدیریت مسکن و ساختمان در ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟
مجوز تخریب ساختمانهای دولتی
عنوان خدمت
مجوز تخریب ساختمانهای دولتی
شناسه خدمت
نام سامانه و آدرس

نوع خدمت
 خدمت به دیگر دستگاههای دولتی (G2G)
نوع مخاطبین
دستگاههای دولتی
شرح خدمت
بازدید از ساختمان های دولتی فرسوده که در صورت تشخیص تخریب گردد
مدارک لازم برای انجام خدمت
- درخواست خدمت از دستگاه مورد خدمت
- شناسنامه ساختمان در صورت وجود
قوانین و مقررات بالادستی
مقررات ملی ساختمان و بخشنامه های مرتبط
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
چند دقیقه حداکثر یک ساعت
هزینه ارائه خدمات
-
مراحل گردش کار
مطابق شناسنامه خدمت