25 تیر 1398
 عنوانحجم 
01- نظامنامه انتخابات هشتمین دوره هیأت مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها3.06 MBدانلود
16- آغاز هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان12.20 KBدانلود
15- تغییر مکان اخد راي در شهرستان آستارا.29.50 KBدانلود
14- اطلاعیه شماره 1117.60 KBدانلود
13- اطلاعیه شماره 1020.37 KBدانلود
12- دستورالعمل اخذ راي الکترونيک ، مراحل راي گيري و تعداد منتخبين هر يک از رشته ها 29.51 KBدانلود
11- دستور العمل اخذ رای3.37 MBدانلود
10- ادرس محل رای گیری حوزه ها167.77 KBدانلود
09- اطلاعیه(انصراف از انتخابات)28.27 KBدانلود
08- اسامی کاندیداها275.65 KBدانلود
07- تعدادمنتخبین رشته ها155.69 KBدانلود
06-آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان470.87 KBدانلود
05- جدول اصلاحی زمانبندی هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی570.01 KBدانلود
04- اطلاعیه331.85 KBدانلود
03- ابلاغیه معاون مسکن وساختمان1.11 MBدانلود
02- ابلاغیه در خصوص نظامنامه ورشته های مورد تایید284.61 KBدانلود
17- نتایج کلی اخذ آراء هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی گیلان49.81 KBدانلود
18- نتایج اخذ آراء هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی به تفکیک شهرستانها1.05 MBدانلود