01 فروردین 1398
 عنوانحجم 
01- نظامنامه انتخابات هشتمین دوره هیأت مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها3.06 MBدریافت
16- آغاز هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان12.20 KBدریافت
15- تغییر مکان اخد راي در شهرستان آستارا.29.50 KBدریافت
14- اطلاعیه شماره 1117.60 KBدریافت
13- اطلاعیه شماره 1020.37 KBدریافت
12- دستورالعمل اخذ راي الکترونيک ، مراحل راي گيري و تعداد منتخبين هر يک از رشته ها 29.51 KBدریافت
11- دستور العمل اخذ رای3.37 MBدریافت
10- ادرس محل رای گیری حوزه ها167.77 KBدریافت
09- اطلاعیه(انصراف از انتخابات)28.27 KBدریافت
08- اسامی کاندیداها275.65 KBدریافت
07- تعدادمنتخبین رشته ها155.69 KBدریافت
06-آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان470.87 KBدریافت
05- جدول اصلاحی زمانبندی هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی570.01 KBدریافت
04- اطلاعیه331.85 KBدریافت
03- ابلاغیه معاون مسکن وساختمان1.11 MBدریافت
02- ابلاغیه در خصوص نظامنامه ورشته های مورد تایید284.61 KBدریافت
17- نتایج کلی اخذ آراء هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی گیلان49.81 KBدریافت
18- نتایج اخذ آراء هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی به تفکیک شهرستانها1.05 MBدریافت