08 اسفند 1398
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

استعلامات و فرایندهای بین دستگاهی جهت ارائه خدمات:  سامانه سیماک
 
خدمات میز خدمت در حوزه مسکن و ساختمان  (اداره نظام مهندسی)
عنوان خدمت اطلاعات خدمت  شناسنامه خدمت دریافت خدمت نظرسنجی الکترونیکی
 نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و ساز مشاهده  مشاهده دریافت  نظرسنجی الکترونیکی
انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان مشاهده  مشاهده  دریافت نظرسنجی الکترونیکی
 برگزاری آزمون ورود به حرفه مشاهده  مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
 مدیریت و راهبری آموزشهای تخصصی مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
  تعیین حدود صلاحیت حرفه ای مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی مشاهده  مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان  مسکن و ساختمان (شخص حقیقی)  مشاهده مشاهده  دریافت نظرسنجی الکترونیکی
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال) مشاهده مشاهده دریافت  نظرسنجی الکترونیکی
 صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال) مشاهده مشاهده دریافت  نظرسنجی الکترونیکی
صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی) مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان  مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی ، کاردانی و تجربی مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی تبصره 4 ماده 11 مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی طراح و ناظر مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی (شخص حقوقی) مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی ، کاردانی و تجربی
مشاهده مشاهده  لزوم مراجعه حضوری
نظرسنجی الکترونیکی
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی ، کاردانی و تجربی مشاهده مشاهده  لزوم مراجعه حضوری نظرسنجی الکترونیکی

مدیریت مسکن و ساختمان

  • آدرس:
  • رشت - میدان شهید انصاری - اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - ساختمان شماره دو
  • تلفن مستقیم:  01333113092
  • فکس: 01333112025