10 اسفند 1398
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

استعلامات و فرایندهای بین دستگاهی جهت ارائه خدمات:  سامانه سیماک
 
خدمات میز خدمت در حوزه مسکن و ساختمان  (اداره برنامه ریزی و اقتصاد مسکن)
عنوان خدمت اطلاعات خدمت  شناسنامه خدمت دریافت خدمت نظرسنجی الکترونیکی
ارائه تسهیلات ساخت
مسکن مهر خودمالک
مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
ارائه تسهیلات مسکن مهر
سه جانبه و تعاونی
مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
ارائه متمم تسهیلات  مسکن مهر مشاهده مشاهده دریافت  نظرسنجی الکترونیکی
انجام پروژه های مشارکتی مسکن مشاهده مشاهده دریافت  نظرسنجی الکترونیکی
پاسخگویی به شکایات
در حوزه مسکن
مشاهده مشاهده دریافت  نظرسنجی الکترونیکی
مشاوره نظارت عالیه
شرکتهای انبوه ساز
مشاهده مشاهده فرم درخواست نظرسنجی الکترونیکی
نظارت بر پروژه های
انبوه سازی مسکن
مشاهده مشاهده فرم درخواست  نظرسنجی الکترونیکی

مدیریت مسکن و ساختمان

  • آدرس:
  • رشت - میدان شهید انصاری - اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - ساختمان شماره دو
  • تلفن مستقیم:  01333113092
  • فکس: 01333112025