شنبه، 9 مرداد 1400
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

معاونت بازآفرینی شهری و مسکن

 • آدرس:
 • رشت - میدان شهید انصاری - اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - ساختمان شماره دو
 • تلفن مستقیم:  01333113092
 • فکس: 01333112025

دانلود فرم های موردنیاز برای دریافت خدمات

 

 

Loading
 • عملکرد معاونت بازآفرینی شهری و مسکن در ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟
نام و نام خانوادگی: شکوفه پاییزه

سمت: کارشناس میزخدمت در حوزه مسکن و ساختمان

شماره تماس: 33110092 ( 013 )  داخلی 303

آدرس (درصورت نیاز به مراجعه حضوری) :

رشت - میدان شهید انصاری - روبروی ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره کل راه و شهرسازی گیلان - مدیریت مسکن و ساختمان

 

نام خانوادگی: سجاد میرزایی

سمت: کارشناس میزخدمت در حوزه عمران و بهسازی شهری

شماره تماس: 33110092 ( 013

آدرس (درصورت نیاز به مراجعه حضوری) :

رشت - میدان شهید انصاری - روبروی ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره کل راه و شهرسازی گیلان - اداره عمران و بهسازی شهری

شرح وظايف معاونت بازآفرینی شهری و مسکن :

 • راهبري‌ اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان .
 • راهبري امر ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان در استان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، مقررات، روشها و ساختار اداري و اجرائي مربوطه .
 • راهبري اجراي برنامه هاي مرتبط با تأمين و توسعه مسكن و ارائه راهبردهاي لازم به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در سرمايه گذاري بخش مسكن .
 • راهبري امور مرتبط با خانه هاي سازماني.
 • راهبري امر همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش مسكن و ساختمان.
 • راهبري امر مديريت توليد وعرضه مسكن.
 • تشويق استفاده كنندگان از فن آوري هاي نوين درساخت و توليد انبوه مسكن و ساختمان ونظارت بر ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان مسكن و ساختمان ، مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و بهره برداري از آن .
 • برنامه ريزي هاي مربوط به اجراي سياست هاي توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در چارچوب برنامه هاي ابلاغي با لحاظ منابع تأمين شده و ساير منابع محلي موجود .
 • مطالعه و نياز سنجي مسكن براي مناطق شهري و روستائي استان با اولويت گروههاي كم درآمد و ارائه گزارش به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه در راستاي تدوين برنامه هاي تأمين و توسعه مسكن .
 • برنامه ريزي وايجاد بسترهاي لازم در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز بخش مسكن و توسعه شهري از محل اعتبارات استاني، سيستم بانكي و جذب منابع از بازار سرمايه .
 • كنترل و نظارت بر تهيه و اجراي طرح‌هاي بهسازي، نوسازي و توانمند‌سازي بافت‌هاي شهري و توانمند‌سازي سكونت‌هاي غير رسمي در راستاي طرح‌هاي مصوب بالا دست و سياست‌هاي وزارت متبوع.
 • بررسي و ايجاد هماهنگي با دستگاه‌هاي ذيربط در رابطه با اجراي طرح هاي بهسازي و نوسازي محلات ، ساختمان‌هاي با ارزش و يا فرسوده .
 • پيگيري ارتقاء كيفيت محيط زندگي شهري با بهبود استانداردهاي شهرسازي در محدوده‌هاي شهري.
 • بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، برنامه‌هاي بلند مدت، ميان‌مدت، كوتاه مدت و ضوابط،  مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم مرتبط با بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و نا‌كارآمد شهري استان به ستاد وزارت متبوع .
 • پيگيري و ترويج امر بهسازي و نوسازي و توانمند‌سازي بافت‌هاي فرسوده و نا كارآمد شهري از طريق شهرداري‌ها، ساكنين، مالكين و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط.
 • پيگيري اصلاح كاربري‌هاي نامتناسب با زندگي امروزي شهري و انتقال صنايع مزاحم شهري،‌ زندانها، پادگان‌ها و نظاير آنها به بيرون از شهرها.
 • پيگيري انجام حمايت‌هاي قانوني از مردم و بخش غيردولتي توسط دستگاه‌هاي ذيربط.
استعلامات و فرایندهای بین دستگاهی جهت ارائه خدمات:  سامانه سیماک

خدمات میز خدمت در حوزه مسکن و ساختمان  (الکترونیکی / حضوری)
عنوان اداره / زیرحوزه
دسترسی به خدمات
اداره برنامه ریزی و اقتصاد مسکن
کلیک کنید
اداره عمران و بهسازی شهری
کلیک کنید
اداره نظام مهندسی
کلیک کنید