29 بهمن 1398
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

مدیریت شهرسازی و معماری

  • آدرس:
  • رشت - میدان شهید انصاری - اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - ساختمان شماره دو
  • تلفن مستقیم:  01333115009
  • فکس:  01333112091 
Loading
  • عملکرد مدیریت شهرسازی و معماری در ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟
تهیه و تصویب طرح های فرادست توسعه و عمران: طرح های کالبدی منطقه ای
عنوان خدمت
تهيه و تصويب طرح های فرادست توسعه و عمران
شناسه خدمت
15021689000
عنوان زیرخدمت
تهيه طرحهای كالبدی منطقه ای
شناسه زیرخدمت
15021689100
نوع مخاطبین
دستگاه های دولتی
نام سامانه و آدرس
- پورتال اینترنتی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
به آدرس اینترنتی : https://gilan.mrud.ir
نوع خدمت
خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت
با هدف مکان يابی برای گسترش آينده شهرهای موجود و ايجاد شهرها و شهرك های جديد، پيشنهاد شبکه شهری آينده كشور يعنی اندازه شهرها، چگونگی استقرار آنها در پهنه كشور و سلسله مراتب ميان شهرها به منظور تسهيل و مديريت سرزمين و امر خدمت رسانی به مردم و پيشنهاد چارچوب مقررات ساخت و ساز در كاربری های مجاز زمينهای سراسر كشور.
مدارک لازم برای انجام خدمت
- تبادل موافقتنامه و تامین اعتبار
- انعقاد قرارداد معاونت شهرسازی و معماری با مهندسان مشاور
قوانین و مقررات بالادستی
- آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، منطقهای و ملی مصوب هیات وزیران 78/10/12 و اصلاحیه مورخ 84/2/19
- بند 1 و 2 ماده یک طرح جامع سرزمین
- طرح های کالبدی ملی و منطقه ای
- مصوبه شورایعالی اداری در مورد تهیه طرح آمایش سرزمین
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
با توجه به ماهیت طرح های عمران توسعه شهری و پروسه تهیه طرح های مذکور در  قالب خدمات مورد درخواست مراجعین به دستگاه جای ندارد و شهروندان قادر می باشند در کوتاهترین زمان ممکن از طریق جایگاه اینترنتی دستگاه به طرح های موردنظر خود، دسترسی داشته باشند.
هزینه ارائه خدمات
-
مراحل گردش کار
 مطابق شناسنامه خدمت