29 بهمن 1398
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

مدیریت شهرسازی و معماری

  • آدرس:
  • رشت - میدان شهید انصاری - اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - ساختمان شماره دو
  • تلفن مستقیم:  01333115009
  • فکس:  01333112091 
Loading
  • عملکرد مدیریت شهرسازی و معماری در ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟
تهیه طرحهای تفصیلی شهری
عنوان خدمت
تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری
شناسه خدمت
15021690000
زیر خدمت
تهیه طرحهای تفصیلی شهری (مصوبات کمیسیون ماده پنج)
شناسه زیر خدمت
15021690101
نوع مخاطبین
دستگاه های دولتی - عموم شهروندان
نام سامانه و آدرس
- سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی
به آدرس اینترنتی : http://shahrah.mrud.ir
- پورتال اینترنتی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
به آدرس اینترنتی : https://gilan.mrud.ir
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت
طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر ، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحد های شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و  مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد. همچنین روند پیگیری مغایرت های اساسی و غیر اساسی در دبیرخانه کمیسیون ماده 5 و همچنین انطباق درخواست ها با آیین نامه های مربوطه.
مدارک لازم برای انجام خدمت
- تبادل موافقتنامه و تامین اعتبار
- انعقاد قرارداد اداره کل راه و شهرسازی با مهندسان مشاور
قوانین و مقررات بالادستی
- آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، منطقهای و ملی مصوب هیات وزیران 78/10/12 و اصلاحیه مورخ 84/2/19
- ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی اداری شهرسازی و معماری ایران
- ماده هفت قانون تأسیس شورایعالی اداری شهرسازی و معماری ایران
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
با توجه به ماهیت طرح های عمران توسعه شهری و پروسه تهیه طرح های مذکور در  قالب خدمات مورد درخواست مراجعین به دستگاه جای ندارد و شهروندان قادر می باشند در کوتاهترین زمان ممکن از طریق جایگاه اینترنتی دستگاه به طرح های موردنظر خود، دسترسی داشته باشند.
هزینه ارائه خدمات
ندارد
مراحل گردش کار
 مطابق شناسنامه خدمت