پنجشنبه، 15 خرداد 1399

راهنمای درخواست خدمت

شهروند گرامی، وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقای سطح خدمات الکترونیکی و افزایش میزان رضایت شهروندان، اقدام به ایجاد و راه اندازی سامانه الکترونیکی مدیریت خدمات شهروندی نموده است که این سامانه در آدرس اینترنتی http://shahrah.mrud.ir هم اکنون در دسترس قرار گرفته است و شهروندان گرامی می توانند با مراجعه به این سامانه، خدمات موردنظر خود را دریافت کنند. لذا توصیه می گردد، ابتدا به سامانه شهراه مراجعه نموده و در صورت عدم ارائه خدمت موردنظر در آن سامانه نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی درخواست خدمت اقدام فرمائید.

با تشکر

Loading
  • درخواست خدمت

  •  - 
  • - -