| 12 آذر 1399
Loading
  • عملکرد میز خدمت الکترونیکی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
دانلود و مشاهده فرمها، قوانین و مقررات به تفکیک حوزه فعالیت
مدیریت مشاهده/دانلود
حوزه مدیرکل کلیک کنید
توسعه منابع کلیک کنید
ساخت و توسعه راههای اصلی و فرعی کلیک کنید
مسکن و ساختمان کلیک کنید
شهرسازی و معماری کلیک کنید
املاک و حقوقی کلیک کنید
فنی و اجرائی کلیک کنید