03 تیر 1397
En | 

  • عملکرد میز خدمت اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • خدمات حوزه راه

  • خدمات حوزه مسکن

  • خدمات حوزه املاک و حقوقی

  • خدمات حوزه شهرسازی

  • خدمات حوزه فنی و اجرایی

  • خدمات حوزه توسعه منابع

میز خدمت اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان


میز خدمت به عنوان یک مرکز ارتباطات در سازمان است که مهم ترین نقطه ارتباط میان سازمان های دولتی و شهروندان محترم محسوب می گردد. با هدف بهبود سطح خدمات در حال ارائه به شهروندان، اداره کل راه و شهرسازی گیلان اقدام به راه اندازی میز خدمت در ساختمان های شماره یک (واقع در مجاورت میدان دکتر حشمت) و ساختمان شماره دو (واقع در مجاورت مخابرات استان) نموده است که شهروندان با مراجعه به واحدهای میزخدمت قادر می باشند، اطلاعات موردنیاز در خصوص نحوه دریافت خدمات موردنیاز خود را کسب کنند.

با مراجعه به بخش های اختصاص داده شده به هر یک از حوزه های فعالیت اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان، امکان دسترسی به امکانات میز خدمت این اداره کل شامل اطلاعات نحوه ارائه خدمات، شناسنامه خدمات، لینک دسترسی جهت دریافت خدمات بصورت آنلاین و یا محل مراجعه حضوری شهروندان جهت اخذ خدمات مهیا گردیده است.

طراحی سایت