04 مهر 1400
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

جهت ورود به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیک دولت) کلیک نمایید.
سامانه تدارکات الکترونیک دولت

فهرست مناقصات و مزایدات

 عنوان 
تمدید آگهی مزایده عمومی واگذاری و فروش املاک شماره ۹_۱ / ۱۴۰۰دانلود
آگهی مزایده عمومی واگذاری و فروش املاک شماره 9-1 / 1400دانلود
آگهي مناقصه های عمومي يك مرحله اي شماره مرجع 143-141-99دانلود
آگهی مزایده عمومی فروش اموال (1-2)99دانلود
آگهي مناقصه های عمومي يك مرحله اي شماره مرجع 139-137/99دانلود
آگهي مناقصه های عمومي يك مرحله اي 136-131-99دانلود
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي و فراخوان خرید خدمات مشاوره شماره مرجع 130-128/99دانلود
آگهی مزایده عمومی واگذاری و فروش املاک در شهرهای رشت،رودبار وآستارا-شماره 33-23/99 دانلود
آگهی مناقصه عمومی احداث زیرگذر و رمپ های گرجه پشت در کنارگذر رودسردانلود
آگهي مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی (فشرده) عملیات اجرایی بهسازی قطعه دوم راه اصلی انزلی – رضوانشهر دانلود
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مرجع122-121/99 (خرید و نصب یک عدد چیلر برای ساختمان کتابخانه مرکزی رشت و فاز دوم ساختمان فرمانداری آستارا) دانلود
مناقصه عمومی عملیات اجرایی تکمیلی بخشی از مسیر و سازه پل پیش رودبار کنارگذر مرجقل و عملیات اجرایی احداث راه اصلی سنگر-سیاهل و و شاتکریت پل خمام رود دانلود
آگهی مزایده عمومی واگذاری وفروش املاک در شهرهای آستارا وفومن شماره (22-21)99دانلود
آگهی مناقصه عمومی خرید و نصب سه عدد چیلر برای ساختمان کتابخانه مرکزی رشت دانلود
مناقصه عمومی احداث مرکز جامع انتقال خون استان گیلان شهرستان رشت دانلود
اگهی مزایده عمومی واگذاری وفروش املاک در رشت وبندر انزلی20-17(99)دانلود
مناقصه عمومی بهسازی، دیواره سازی و کف سازی نهر نوحه کران شهرستان تالشدانلود
اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای(خدمات حفاظت اراضی واملاک سازمان ملی زمین ومسکن در استان گیلان)99/106دانلود
آگهی مزایده عمومی واگذاری و فروش املاک شماره 16-99/13 نوبت اولدانلود
آگهی مزایده عمومی واگذاری و فروش املاک شماره 12-99/11 (نوبت اول)دانلود
آگهی مزایده عمومی واگذاری و فروش املاک- شماره 10-99/6 نوبت اولدانلود
آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره 5-99/1 نوبت دوم ) تمدید شددانلود
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی(احداث پل چوبر شهرستان شفت-تکمیل کتابخانه مرکزی رشت)دانلود
فراخوان مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکندانلود
آگهی مزایده عمومی واگذاری وفروش املاک شماره 15-11 /98 مربوط به فروش زمین با کاربریهای ورزشی،بهداشتی -درمانی در رشت وبندر انزلیدانلود
آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره 5-2/98 در شهرهای آستارا -انزلی -ماسال ورودسردانلود
آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره 1-98 ) نوبت اول )دانلود
آگهی فراخوان عمومی فروش 160 واحدی مسکن مهر واقع در رشتدانلود
آگهی مزایده عمومی فروش 3 قطعه زمین باکاربری آموزشی ، یک قطعه زمین با کاربری ورزشی ،یک باب مغازه درشهر رشت واعیان یک باب خانه در صومعه سرا(مهر 97) دانلود
مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (مهر97)دانلود
مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه ستاد (شهریور97)دانلود
آگهی مزایده عمومی فروش یک باب منزل مسکونی ویک باب مغازه در رشت - یک قطعه زمین مسکونی در کیاشهر(مرداد97) دانلود
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای(واگذاری حفاظت از اراضی دولتی در شهرستانهای گیلان به شرکت های واجد الشرایط)مرداد97 دانلود
آگهی فراخوان عمومی فروش2 قطعه زمین با کاربری خدماتی ، گردشگری و تفریحی واقع در تولم شهر(تیر97) دانلود
مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه ستاد (تیر 97)دانلود
مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه ستاد (خرداد 97)دانلود
مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه ستاد (آذر 96)دانلود
فروش تعدادی از واحدهای احداث شده و قطعات زمین با کاربریهای مسکونی-تجاری-صنایع تولیدی-آذر96دانلود
آگهی تجدید چهارم فراخوان تامین منابع مالی (ماده56) و ارزیابی کیفی مناقصه گران - آذر 96دانلود
آگهی تجدید فراخوان تامین منابع مالی (ماده56) و ارزیابی کیفی مناقصه گران - آبان 96دانلود
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( نوبت دوم) در شهرهای رشت ، استارا، انزلی ، کیاشهر- مهر 96دانلود
فراخوان مشارکت در ساخت پروژه تجاری ( نوبت اول و دوم ) - مهر 96دانلود
آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم) - تیر 96دانلود
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه یک مرحله ای - مرداد 96دانلود
حفاظت از اراضی دولتی در شهرستانهای استان گیلان- آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای( نوبت اول)- 10 مرداد96دانلود
مزایده عمومی - نوبت دوم 96 - فروش پروژه نیمه کاره 48 واحدی تولم شهر و یک قطعه زمین با کاربری خدماتی در تولم شهر دانلود
آگهی تجديد فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه گران مورخ 31 اردیبهشت 1396دانلود
آگهی فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه گران 24 فروردین 1396دانلود
آگهی تجدید فراخوان مورخ 11 اسفند 1395دانلود
فراخوان تأمین منابع مالی مورخ 16 بهمن 1395دانلود
مناقصه مورخ 11 اسفند 1394دانلود
مناقصه مورخ 22 آذر 1394دانلود
مناقصه مورخ 22 شهریور 1394دانلود
مناقصه مورخ 14 تیر 1394دانلود
مناقصه مورخ 6 تیر 1394دانلود
مناقصه مورخ 25 خرداد 1394دانلود
مناقصه مورخ 31 اردیبهشت 1394دانلود
مناقصه مورخ 14 اردیبهشت 1394دانلود