05 خرداد 1398

انتخاب زبان   FA  |  EN

جهت ورود به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیک دولت) کلیک نمایید.
سامانه تدارکات الکترونیک دولت

فهرست مناقصات و مزایدات

 عنوان 
آگهی فراخوان عمومی فروش 160 واحدی مسکن مهر واقع در رشتدریافت
آگهی مزایده عمومی فروش 3 قطعه زمین باکاربری آموزشی ، یک قطعه زمین با کاربری ورزشی ،یک باب مغازه درشهر رشت واعیان یک باب خانه در صومعه سرا(مهر 97) دریافت
مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (مهر97)دریافت
مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه ستاد (شهریور97)دریافت
آگهی مزایده عمومی فروش یک باب منزل مسکونی ویک باب مغازه در رشت - یک قطعه زمین مسکونی در کیاشهر(مرداد97) دریافت
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای(واگذاری حفاظت از اراضی دولتی در شهرستانهای گیلان به شرکت های واجد الشرایط)مرداد97 دریافت
آگهی فراخوان عمومی فروش2 قطعه زمین با کاربری خدماتی ، گردشگری و تفریحی واقع در تولم شهر(تیر97) دریافت
مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه ستاد (تیر 97)دریافت
مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه ستاد (خرداد 97)دریافت
مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه ستاد (آذر 96)دریافت
فروش تعدادی از واحدهای احداث شده و قطعات زمین با کاربریهای مسکونی-تجاری-صنایع تولیدی-آذر96دریافت
آگهی تجدید چهارم فراخوان تامین منابع مالی (ماده56) و ارزیابی کیفی مناقصه گران - آذر 96دریافت
آگهی تجدید فراخوان تامین منابع مالی (ماده56) و ارزیابی کیفی مناقصه گران - آبان 96دریافت
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( نوبت دوم) در شهرهای رشت ، استارا، انزلی ، کیاشهر- مهر 96دریافت
فراخوان مشارکت در ساخت پروژه تجاری ( نوبت اول و دوم ) - مهر 96دریافت
آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم) - تیر 96دریافت
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه یک مرحله ای - مرداد 96دریافت
حفاظت از اراضی دولتی در شهرستانهای استان گیلان- آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای( نوبت اول)- 10 مرداد96دریافت
مزایده عمومی - نوبت دوم 96 - فروش پروژه نیمه کاره 48 واحدی تولم شهر و یک قطعه زمین با کاربری خدماتی در تولم شهر دریافت
آگهی تجديد فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه گران مورخ 31 اردیبهشت 1396دریافت
آگهی فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه گران 24 فروردین 1396دریافت
آگهی تجدید فراخوان مورخ 11 اسفند 1395دریافت
فراخوان تأمین منابع مالی مورخ 16 بهمن 1395دریافت
مناقصه مورخ 11 اسفند 1394دریافت
مناقصه مورخ 22 آذر 1394دریافت
مناقصه مورخ 22 شهریور 1394دریافت
مناقصه مورخ 14 تیر 1394دریافت
مناقصه مورخ 6 تیر 1394دریافت
مناقصه مورخ 25 خرداد 1394دریافت
مناقصه مورخ 31 اردیبهشت 1394دریافت
مناقصه مورخ 14 اردیبهشت 1394دریافت