26 تیر 1398
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

مدیرکل


مهندس ماكان پدرام

 مديركل راه و شهرسازی استان گيلان

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس راه و ترابری

 

شماره تماس : 33129005

 

فاكس : 33129004
كد شهر : 013
 

خلاصه شرح وظايف : 

در حوزه مدير كل علاوه بر وظايف مديريت ، سازماندهي ، هماهنگي و كنترل ، انجام وظايفي به شرح زير صورت مي پذيرد :

 • راهبري امور مربوط به ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات به منظور بهبود عملكرد بر اساس ضوابط و مقررات .
 • راهبري امور واحدهاي شهرستااني تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازي
 • راهبري امور مربوط به حراست بر اساس ضوابط واز طريق هماهنگي با مركز حراست وزارتخانه
 • همكاري با حوزه ستادي در انجام امور مربوط به گزينش نيروي انساني اداره كل بر اساس ضوابط و مقررات
 • راهبري امور روابط عمومي اداره كل استان
 • راهبري امور كتابخانه و تجهيزات براساس نيازهاي اداره كل
 • نظارت بر نحوه تحقق برنامه ها در چارچوب سياستها و خط مشي هاي ابلاغ شده
 • نظارت بر امر تهيه و تنظيم بودجه سالانه در چارچوب ضوابط و دستور العملهاي مربوطه با همكاري واحدهاي ذيربط
 • نظارت بر امور مربوط به آمار و فن اوري اطلاعات بر اساس اهداف ، برنامه ها و خط مشي هاي وزارخانه .
 • نظارت بر امور مربوط به كنترل روند پيشرفت طرحهاو پروژه ها.
 • راهبري امور مرتبط با طرح هاي بهسازي ، نوسازي و توانمند سازي بافتهاي شهري
 • راهبري امور مديريت بحران و پدافند غير عامل اداره كل استان بر اساس اهداف ، برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه
 • اتخاذ راهبردهاي لازم در راستاي اهداف و ماموريت هاي تعيين شده
 • دبيري كميسيون هاي ماده 5 و كارگروهاي تخصيص مسكن و شهرسازي
 • شركت در كميسيونها،كميته ، شوراها و جلسات مربوط حسب قوانين ، آئين نامه هاي موضوعه و وظائف محوله .

1-1- اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

1-  بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردمی از واحدهای ستاد استان و شهرستان های مختلف و  نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع و تهیه گزارش های دوره ای

2-  تجزیه و تحلیل عملکرد واحدهای ستاد استان و شهرستان ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده

3-  اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط به تهیه مستندات لازم

4-  دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدهای ستاد استان و شهرستانها و کارکنان

5-  بررسی پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

6-  بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی

7- رسیدگی به شکایات پس از حصول اطمینان از صحت مفاد و پاسخگویی به آن عندالزوم از طریق اداره روابط عمومی و جمع بندی و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به مقامات مسئول

8-  راه اندازی واحدهای شهرستانی تحت پوشش اداره کل راه و شهرسازی، نظارت بر فعالیت آنها و ایجاد هماهنگی در جهت حسن انجام کلیه وظایف تعیین شده

9-  ارزیابی و سنجش مستمر عملکرد، کارایی و اثربخشی برنامه های اداره کل و واحدهای شهرستانی و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج جهت ارائه به دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع

10- تهیه گزارش در فواصل مختلف از عملکرد و ارائه آن به دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه

 

1-2- مدیریت حراست

1-    انجام امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات

 

1-3- اداره روابط عمومی

1-    مدیریت و کنترل پایگاه اطلاع رسانی اداره کل

2-    مدیریت و سازماندهی سیستم تلفن گویای اداره کل

3-    ساماندهی و برگزاری جلسات ملاقات مردمی قائم مقام وزیر و مدیرکل

4-    تهیه و تدوین برنامه سالانه اطلاع رسانی و تبلیغی اداره کل

5-    اجرای برنامه های خبری، تبلیغاتی، انتشاراتی و مطالعاتی اداره کل استان از طریق:

الف- تهیه وتدوین اخبار، بیانیه، اطلاعیه، آگهی و پیامهای اداره کل و اقدام به انعکاس آن در رسانه های گروهی

ب- ساماندهی برنامه های تبلیغاتی واطلاع رسانی و چاپ و تهیه اقلام تبلیغاتی

ج- انتشار نشریات اداری و موردی در اداره کل ، تهیه فیلم، اسلاید و عکس از فعالیت های اداره کل

د- افکارسنجی در سطح استان به منظور آشنایی با افکار و عقاید آحاد مردم در خصوص نحوه علمکرد اداره کل

6-    رسیدگی و پاسخگویی به نامه های مردمی

7-  برنامه ریزی و همکاری در جهت برگزاری کنفرانس ها، سمینارها، نمایشگاه های فنی و تخصصی، جشنواره ها، مصاحبه ها و بازدیدهای استانی در رابطه با وظایف اداره کل

8-    برنامه ریزی و تشکیل ستادهای ویژه برگزاری مراسم و مناسبت های ملی و مذهبی در اداره کل

9-    اداره امور کتابخانه اداره کل وتجهیز آن

10-عضویت و شرکت فعال در شوراها، مجامع و ستادهای هماهنگی مرتبط با روابط عمومی

11-تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی ویژه کارکنان اداره کل

12- هماهنگی و برقراری ارتباط مستمر و مستقیم با دفتر روابط عمومی وزارتخانه

 

1-4- اداره برنامه و بودجه

1-    تهیه و تنظیم گزارش پیش بینی اعتبارات موردنیاز در چهارچوب برنامه های اجرایی تدوین شده

2-    انجام امور مربوط به تنظیم و مبادله موافقت نامه ها با مراجع ذیربط و اخذ ابلاغ اعتبارات ردیف بودجه

3-    تهیه و تنظیم بودجه های جاری و عمرانی با هماهنگی سایر واحدهای اداره کل استان و ارائه به مراجع ذیربط

4-    تهیه لایحه بودجه سال آینده و مقایسه آن با قوانین سواتی

5-    تعیین و پیشنهاد اولویت برنامه های اداره کل استان در چهارچوب سیاستها و خط م شی های ابلاغ شده

6-  بررسی امکانات و سیاستهای کلی اقتصادی استان و برنامه های توسعه به منظور تنظیم برنامه برای ایجاد توسعه راه های ارتباطی، توسعه زمین، مسکن و ساختمان در منطقه.

7-  تهیه و پیشنهاد برنامه های میان مدت و بلندمدت با همکاری واحدهای تابعه و حوزه مرکزی در چارچوب سیاست ها و خط مشی های وزارتخانه و انجام هماهنگی های لازم با ارگانهای برنامه ریزی استان

8-    تلفیق برنامه های محوله به اداره کل استان و تدوین و تنظیم آنها براساس خط مشی های تعیین شده و با توجه به امکانات موجود استان

9-    کنترل روند پیشرفت برنامه ها و فعالیت ها و تهیه گزارش لازم

10-  شرکت در شورای برنامه ریزی امور زیربنایی استان

11-جمع آوری و تنظیم و تحلیل آمار و اطلاعات موردنیاز واحدهای تابعه به منظور انجام برنامه ریزی های لازم

 

1-5- اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-    گردآوری و تلفیق آمار و اطلاعات واصله از واحدهای مختلف و ارائه به مبادی ذیربط

2-    تدوین آمار و گزارش های ادواری از عملکرد اداره کل و ارائه به مبادی ذیربط

3-    انجام کلیه فعالیت های دبیرخانه ای ستاد آمار و تلفیق برنامه و ارائه گزارش های لازم به حوزه ستادی وزارتخانه و سایر مراجع ذیربط

4-    تهیه و تدوین گزارش های تلفیقی و تحلیلی ادواری از فعالیت های انجام شده در استان و ارائه آن به مبادی ذیربط

5-    کنترل چگونگی اجرای طرح ها و پروژه های محوله به پیمانکاران و حصول اطمینان از رعایت معیارها و ضوابط ابلاغ شده در اجرای کار

6-  کنترل مقادیر پیش بینی شده در سیستم کنترل پروژه، استخراج اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه ها و تنظیم و ارائه گزارش های تحلیلی لازم به قائم مقام وزیر و مدیرکل استان

7-    انجام وظایف محوله برای اجرای برنامه جامع تحقق اهداف دولت الکترونیک در استان

8-    راهبری نظام ها، فرآیندها و اقدامات مربوط به فن آوری اطلاعات در استان در جهت بهبود ارائه خدمات گسترده به ارباب رجوع

9-    فراهم نمودن و نگهداری شبکه های محلی و شبکه گسترده

10-بررسی مستمر نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری اداره کل در چهارچوب خط مشی های کلی حوزه ستادی وزارتخانه

11-استقرار سیستم اطلاعات مدیریت و نظارت بر به هنگام نگه داشتن آنها متناسب با برنامه ها و خط مشی های وزارتخانه

12-تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها به منظور ارائه مستمر آنها به سطوح مختلف مسئولان برحسب مورد

 

1-6- دفتر عمران و بهسازی شهری استان

1-  کنترل و نظارت بر تهیه و اجرای طرح های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های شهری و توانمندسازی سکونت های غیر رسمی در راستای طرح های مصوب بالادست و سیاست های وزارت متبوع

2-  بررسی و ایجاد هماهنگی با دستگاه های ذیربط در رابطه با اجرای طرح های بهسازی ونوسازی محلات، ساختمان های باارزش و یا فرسوده

3-    پیگیری ارتقاء کیفیت محیط زندگی شهری با بهبود استانداردهای شهرسازی در محدوده های شهری

4-  بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، برنامه های بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و ضوابط، مقررات و دستورالعمل های لازم مرتبط با بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری استان به ستاد وزارت متبوع

5-  پیگیری و ترویج امر بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در بین شهرداری ها، ساکنین، مالکین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط

6-    پیگیری اصلاح کاربری های نامتناسب با زندگی امروزی شهری و انتقال صنایع مزاحم شهری، زندانها، پادگان ها و نظایر آنها

7-    پیگیری انجام حمایت های قانونی از مردم و بخش غیردولتی توسط دستگاه های ذیربط
 

1-7- اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

1-  اجرای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و کارگروه حمل و نقل، شریانهای حیاتی، بلایای جوی و طوفان سازمان مدیریت بحران کشور

2-    انجام وظایف مربوط به مراحل پیش بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی وبازتوانی ابلاغ شده از سوی مراجع ذیربط

3-    تهیه و پیشنهاد خط مشی های اجرایی موردنیاز مراحل مختلف مدیریت بحران جهت طرح در کارگروهای ذیربط

4-  تهیه طرح جامع خطر پذیری بخش حمل و نقل، شریانهای حیاتی، بلایای جوی و طوفان، تامین مسکن و مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی در سطح استان با هماهنگی سایر دستگاهها

5-  جمع آوری وجمع بندی اطلاعات مربوط به خسارات وارده به بخش راه و شهرسازی در سطح استان پس از وقوع حوادث و تشکیل کارگروه تخصصی ارزیابی خسارات در اداره کل

6-    راه اندازی و به روز رسانی سایت مدیریت بحران بخش راه و شهرسازی در سطح اداره کل

7-  پیگیری ونظارت بر انجام مطالعات و رعایت اصول پدافند غیرعامل در تاسیسات حیاتی و حساس و مهم موجود و در دست مطالعه و ساخت با رعایت اصل هزینه-درآمد و مشارکت در تصویب طرح های تهیه شده

8-    برآورد اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح های پدافند غیر عامل استان و پیشنهاد به کمیته پدافند غیرعامل ستاد