| 16 تير 1399
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

موضوعات حوزه راه وشهرسازی شهرستان آستانه اشرفیه بررسی شد

موضوعات حوزه راه وشهرسازی شهرستان آستانه اشرفیه بررسی شد

تاریخ انتشار: 1398/09/02|   بازدید: 83 |  print
 
طی جلسه ای باحضورنماینده محترم مردم شریف شهرستان آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار ومدیرکل راه وشهرسازی گیلان ،موارد ومسائل مرتبط، بررسی واتخاذ تصمیم گردید.
به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرسازی گیلان در این جلسه موضوعات مربوط به پروژه آستانه –کیاشهر ،باز آفرینی شهری ومسکن مهرمورد بحث وبررسی قرارگرفت.
ماکان پدرام مدیرکل راه وشهرسازی گیلان با اشاره به موانع ومشکلات پروژه های در حال اجرا گفت:شرایط اقلیمی منطقه ، تملک اراضی وتامین مصالح ساختمانی از مشکلات اجرایی پروژه های عمرانی در استان است که مساعدت وپی گیری فرماندار محترم در شهرستان نقش بسزایی در برون رفت از مشکلات دارد.
وی با تشریح مشخصات اجرایی چهار خطه نمودن محور آستانه – بندرکیاشهرگفت:این محور با عرض 25.6متر در دوبخش انجام می شودکه یک بخش آن بطول 5.6 کیلومتربا 100درصد پیشرفت فیزیکی وبخش دیگر آن بطول9.9 کیلومتر با 85درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.
وی افزود:عمليات باقيمانده محور شامل تعریض یک طرف محور وروكش سراسري درطول 15 كيلومترمی باشد.
مدیرکل راه وشهرسازی گیلان اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرح را بالغ بر150میلیارد ریال عنوان کرد.
پدرام ساماندهی خیابان اطراف حرم سید جلال الدین اشرف به طول 400متر را ازدیگر پروژه های دردست اجرای حوزه باز آفرینی شهری عنوان کرد وگفت:برای اجرای این پروژه 11میلیاردو 134 میلیون ریال در نظر گرفته شده که قرار است طی مدت 6 ماه اجرایی گرددکه انشاءالله با همکاری شهرداری محترم آستانه اشرفیه پس از رفع معارضات ،انجام می گیرد. در حوزه مسکن نیز حدود 12400 واحد تولید مسکن شامل پرداخت وام – احداث مشارکت با انبوه سازان درتعهدات استان می باشدکه طی هفته های آتی سامانه ثبت نام این طرح در استان آغاز می شود.
  نظرات

نظری وجود ندارد.