05 خرداد 1398

انتخاب زبان   FA  |  EN

قوانین و مقررات حوزه فنی و اجرایی

 عنوانحجم 
آیین نامه سازه های فضاکار17.23 MBدریافت
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 13963.96 MBدریافت
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 13962.04 MBدریافت
فهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 13963.74 MBدریافت
فهرست بهاي مكانيك سال963.96 MBدریافت
فهرست بهاي برق سال963.74 MBدریافت
فهرست بهاي ابنيه سال951.64 MBدریافت
فهرست بهاي ابنيه سال942.88 MBدریافت
ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاههای فنی حرفه ای1.73 MBدریافت
نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل113.00 KBدریافت
ضوابط طراحی ساختمان های اداری1.75 MBدریافت
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395292.79 KBدریافت
راهنمای طراحی آكوستيك فضاهای آموزشی2.01 MBدریافت
دستورالعمل مدت مجاز تأخير18.17 KBدریافت
دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک8.22 MBدریافت
دستورالعمل جبران آثار اصلاح قيمت حامل های انرژی73.76 KBدریافت
دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا334.09 KBدریافت
دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع668.25 KBدریافت
بخشنامه پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع316.62 KBدریافت
شرايط عمومي پيمان244.97 KBدریافت
نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه اول سال 1395443.74 KBدریافت