04 مهر 1400
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

قوانین و مقررات حوزه فنی و اجرایی

 عنوانحجم 
آیین نامه سازه های فضاکار17.23 MBدانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 13963.96 MBدانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 13962.04 MBدانلود
فهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 13963.74 MBدانلود
فهرست بهاي مكانيك سال963.96 MBدانلود
فهرست بهاي برق سال963.74 MBدانلود
فهرست بهاي ابنيه سال951.64 MBدانلود
فهرست بهاي ابنيه سال942.88 MBدانلود
ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاههای فنی حرفه ای1.73 MBدانلود
نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل113.00 KBدانلود
ضوابط طراحی ساختمان های اداری1.75 MBدانلود
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395292.79 KBدانلود
راهنمای طراحی آكوستيك فضاهای آموزشی2.01 MBدانلود
دستورالعمل مدت مجاز تأخير18.17 KBدانلود
دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک8.22 MBدانلود
دستورالعمل جبران آثار اصلاح قيمت حامل های انرژی73.76 KBدانلود
دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا334.09 KBدانلود
دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع668.25 KBدانلود
بخشنامه پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع316.62 KBدانلود
شرايط عمومي پيمان244.97 KBدانلود
نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه اول سال 1395443.74 KBدانلود