01 آبان 1400
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توانرئیس اداره :مهندس مهدی يكتا

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس عمران - عمران

 

آدرس: رودسر - شهرک شهید انصاری - میدان غدیر - بلوار شهدای منا

تلفن : 2-42619751 - 013

فاکس :42619751 - 013