05 خرداد 1398

انتخاب زبان   FA  |  EN


 

رئیس اداره : فرهاد گل محمدی

آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس حقوق

سابقه خدمت : 2 سال 

آدرس: جاده ماسال به طاهرگوراب  چهار راه جهاد 

تلفن:44662593 (013)