05 خرداد 1398

انتخاب زبان   FA  |  ENرئیس اداره: مهندس کامبیز نظری فر

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس عمران

سابقه خدمت: 21 سال 

آدرس اداره : لاهیجان- امیر شهید- خیابان شهید فهمیده- جنب آتش نشانی - کدپستی: 4414673558

تلفن : 42342920 (013)