05 خرداد 1398

انتخاب زبان   FA  |  ENرئیس اداره : احمد ریاضت بخش

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سوابق خدمت : 24 سال 

آدرس اداره:خیابان امام خمینی - روبروی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی- ساختمان راهداری
تلفن: 34782086 (013)