30 تیر 1397
En | رئیس اداره : احمد ریاضت بخش

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سوابق خدمت : 24 سال 

آدرس اداره:خیابان امام خمینی - روبروی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی- ساختمان راهداری
تلفن: 34782086 (013)

طراحی سایت