05 خرداد 1398

انتخاب زبان   FA  |  ENرئیس اداره: مهندس اشکان گوهری

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران

سوابق خدمت : 2 سال 

آدرس: رودبار، پایین بازار، روبروی مسجد ولیعصر (عج)، جنب دبیرستان هفده شهریور

تلفن: 34625435 (013)