30 تیر 1397
En | 

 

رئیس اداره : محمد  مجد رحيم آبادي

اخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سابقه خدمت : 33 سال 

آدرس : رشت - میدان شهید انصاری - ابتدای خیابان گلسار - ساختمان شماره 2- طبقه همکف

تلفن : 33110049 - (013)

طراحی سایت