05 خرداد 1398

انتخاب زبان   FA  |  EN


رئیس اداره : مهندس کامران خاکپور

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس عمران

سابقه خدمت : 28 سال  

آدرس اداره راه و شهرسازی انزلی : غازیان - بلوار آیت ا... پیشوایی -  مجتمع اداری شهید رجایی طبقه سوم- کد پستی 4315884499
 تلفن: 44441990 (013)