05 خرداد 1398

انتخاب زبان   FA  |  ENرئیس اداره: مهندس عباس آسایش

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران

سوابق خدمت: 17 سال 

آدرس:خیابان حکیم  نظامی- خیابان بعثت - جنب داروخانه دکتر عالم دوست
تلفن: 44814070 (013)