پنجشنبه، 15 خرداد 1399

اداره حراست

رئیس اداره: مهندس حسین کشاورز

شماره تماس:  ۳2۱۳۱۳۴۱ - ۰۱۳

محل استقرار: ساختمان شماره دو

 

راهبری امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات و از طريق هماهنگی با مركزحراست وزارتخانه.

 

آدرس: رشت - میدان شهید انصاری (چهارراه گلسار) - اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - ساختمان شماره دو

شماره تماس:  ۳۳۱۳۱۴۰۵ - ۰۱۳

شماره داخلی:

شماره فکس:   ۳۳۱۱۵۰۵۶ - ۰۱۳