پنجشنبه، 15 خرداد 1399

اداره برنامه، بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع

رئیس اداره: مهندس الهام قره شیخ لو

شماره تماس:  ۳2۱۲۹۲۳۰ - ۰۱۳

شماره داخلی:   (۱۶۰ ۳2۱۱۰۰۹۲ - ۰۱۳  

محل استقرار: ساختمان شماره دو

شرح وظايف اداره برنامه، بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع:

۱- تعیین و پیشنهاد اولویت برنامه های اداره كل استان در چارچوب سیاستها و خط مشی های ابلاغ شده.

۲- بررسی امكانات و سیاستهای كلی اقتصادی استان و برنامه های توسعه به منظور تنظیم برنامه برای ایجاد و توسعه راههای ارتباطی ،‌ توسعه زمین ، مسكن و ساختمان در منطقه.
۳- تهیه و پیشنهاد برنامه های میان مدت و بلند مدت با همكاری واحدهای تابعه و حوزه مركزی در چارچوب سیاستها و خط مشی های وزارتخانه  و انجام هماهنگیهای لازم با ارگانهای برنامه ریزی استان.
۴-  تلفیق برنامه های محوله به اداره كل استان و تدوین و تنظیم آنها براساس خط مشی‌های تعیین شده و با توجه به امكانات موجود استان.
۵-  كنترل روند پیشرفت برنامه ها و فعالیت ها و تهیه گزارش های لازم .
۶- شركت در شورای برنامه ریزی امور زیر بنایی استان.
۷- جمع آوری و تنظیم و تحلیل آمار و اطلاعات مورد نیاز واحدها ی تابعه به منظور انجام برنامه ریزی های لازم.
۸- تهیه و تنظیم موافقت نامه های مربوطه .
۹- تهیه و تنظیم گزارش پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در چهارچوب برنامه های اجرایی تدوین شده.
۱۰- انجام امور مربوط به تنظیم و مبادله موافقت نامه ها با مراجع ذیربط و اخذ ابلاغ اعتبارات ردیف بودجه.
۱۱- تهیه و تنظیم بودجه های جاری و عمرانی با هماهنگی سایر واحدهای اداره كل استان و ارائه به مراجع ذیربط.
۱۲- پیگیری موافقت نامه ها و شركت در جلسات رسیدگی به پیشرفت طرحهای عمرانی و جذب اعتبارات  و تجهیز منابع مربوط .
۱۳- تهیه لایحه بودجه سال آینده و مقایسه آن با قوانین سنواتی.
۱۴- پیگیری و اجرای شاخصهای مصوب سرمایه گذاری در حوزه فعالیت راه، مسكن و شهرسازی، شامل شاخصهای اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری، روشهای بهینه تأمین مالی، واگذاری طرح ها و انتخاب متقاضی برتر، تنظیم مستندات و قراردادهای سرمایه گذاری و نظارتی.
۱۵- بررسی و برنامه ریزی در تأمین مالی و احداث طرح های راه و ترابری و مسكن و شهرسازی.
۱۶- احصاء و شناسایی پروژه های سرمایه گذاری در امور حمل و نقل و مسكن و شهرسازی.
۱۷- شناسایی منابع مالی مورد نیاز و ایجاد زمینه نحوه جذب آن ها و تهیه بانكهای اطلاعاتی در سامانه مرتبط.
۱۸- برقراری ارتباط مستمر با بانك ها و مؤسسات مالی، اعتباری و سرمایه گذاری،  به منظور تجهیز و تأمین منابع مالی مورد نیاز.
۱۹- انجام مذاكره اولیه برای شناسایی تأمین كنندگان منابع مالی طرح¬ها و پیگیری اجرای آن ها.
۲۰- برگزاری همایش ها، سمینارها و نشستهای تخصصی داخلی به منظور معرفی فرصت های سرمایه گذاری وزارت متبوع در سطح استان .
۲۱- استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه و شركت های فعال درمنطقه برای تأمین مالی پروژه های حوزه راه و شهرسازی.
۲۲- همكاری با ادارات كل استانی شركت ها و سازمان های تابعه وزارت متبوع در فرآیند مذاكرات سرمایه گذاری و تجهیز منابع طرحها.
۲۳- پیشنهاد طرح های جدید سرمایه گذاری مبتنی بر شناسایی قابلیت های موجود در مناطق مختلف استان با هدف ایجاد توسعه متوازن.
۲۴- مدیریت بهینه دارایی های موجود در ادارات كل راه و شهرسازی با هدف بهره گیری از ظرفیت های حوزه راه، مسكن و شهرسازی برای توسعه ظرفیت های سرمایه گذاری در حوزه وظایف مربوطه.
۲۵- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور  شناسایی ، جذب و هدایت سرمایه های موجود در استان جهت احداث و توسعه طرح های مصوب.

 

آدرس: رشت - میدان شهید انصاری (چهارراه گلسار) - اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - ساختمان شماره دو

شماره تماس:  ۳۳۱۲۹۲۳۰ - ۰۱۳

شماره داخلی:   (۱۶۰ ۳۳۱۱۰۰۹۲ - ۰۱۳  

شماره فکس:   ۳۳۱۲۹۰۰۴ - ۰۱۳  (دبیرخانه)