پنجشنبه، 15 خرداد 1399

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

رئیس اداره: حمید مخصوص

شماره تماس: 32110699- 013

محل استقرار: ساختمان شماره دو

شرح وظايف اداره ارتباطات و اطلاع رسانی:

۱ مديريت وكنترل پايگاه اطلاع رسانی اداره كل.
۲ مديريت و سازماندهی سيستم تلفن گويای اداره كل .
۳-  ساماندهی و برگزاری جلسات ملاقات مردمی مدير كل .
۴ تهيه وتدوين برنامه سالانه اطلاع رسانی وتبليغی اداره كل .
۵ اجرای برنامه های خبری ،‌ تبليغاتی ، انتشاراتی و مطالعاتی اداره كل استان از طریقه: 

الف: تهيه و تدوين اخبار ، بيانيه ،‌ اطلاعيه ،‌ آگهی و پيامهای اداره كل و اقدام به انعكاس آن در رسانه های گروهی.

ب: ساماندهی برنامه‌های تبليغاتی و اطلاع‌رسانی و چاپ وتهيه اقلام تبليغاتی.

ج: انتشار نشريات اداری و موردی در اداره كل ،‌ تهيه فيلم ،‌ اسلايد و عكس از فعاليتهای اداره كل.

د: افكار سنجی در سطح استان به منظور آشنائی با افكار و عقايد آحاد مردم در خصوص نحوه عملكرد اداره‌كل.

۶ رسيدگی و پاسخگوئی به نامه هاي مردمی.
۷-  برنامه ريزی و همكاری در جهت برگزاری كنفرانس ها ، سمينارها ، نمايشگاه های فنی و تخصصی ،‌ جشنواره‌ها ،‌ مصاحبه ها و بازديدهای استانی در رابطه با وظایف اداره كل.
۸ برنامه ريزی و تشكيل ستادهای ويژه برگزاری مراسم و مناسبتهای ملی و مذهبی در اداره كل.
۹-  اداره امور كتابخانه اداره كل و تجهيز آن.
۱۰ عضويت و شركت فعال در شوراها ، مجامع و ستادهای هماهنگی مرتبط با روابط عمومی.
۱۱-  تدوين و اجرای برنامه های فرهنگی ويژه كاركنان اداره كل.
۱۲- هماهنگی و برقراری ارتباط مستمر و مستقيم با مركز ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد وزارت متبوع.

 

رشت - میدان شهید انصاری (چهارراه گلسار) - اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - ساختمان شماره دو

شماره تماس: ۳۳۱۱۰۶۹۹ - ۰۱۳

شماره داخلی:

شماره فکس: ۳۳۱۱۰۶۹۹ - ۰۱۳