| 29 خرداد 1400

 

 

اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

رئیس اداره: سیده محبوبه میررحیمی

 

مدرک تحصیلی :

کارشناسی : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

کارشناسی ارشد : مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی 

سمت

میزان تحصیلات  

رشته تحصیلی

1

سیده محبوبه میررحیمی

رئیس 

فوق لیسانس

مدیریت  فناوری اطلاعات و ارتباطات

لیسانس

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

2

رضا آبان یار

کارشناس 

لیسانس

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

3

مریم سعادت

کارشناس 

لیسانس

مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات

4

ابراهیم ربیعی

کارشناس 

لیسانس

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

5

مونا آقاپور

کارشناس 

لیسانس

مهندسی طراحی صفحات وب

6

هدیه سادات موسوی عربانی

کارشناس 

لیسانس

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

7

سیده الهه میری

کارشناس 

لیسانس

مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

شرح وظايف اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات:

 

۱- گرد آوری و تلفيق آمار و اطلاعات واصله از واحدهای مختلف و ارائه به مبادی ذيربط.


۲- تدوين آمار و گزارشهای ادواری از عملكرد اداره كل و ارائه به مبادی ذيربط.


۳- انجام كليه فعاليت های دبيرخانه ای ستادآمار و تلفيق برنامه و ارائه گزارشهای لازم به حوزه ستادی وزارتخانه و ساير مراجع ذيربط.


۴- تهيه و تدوين گزارشهای تلفيقی و تحليلی ادواری از فعاليتهای انجام شده در استان و ارائه آن به مبادی ذيربط.


۵- كنترل چگونگی اجرای طرحها و پروژه‌های محوله به پيمانكاران و حصول اطمينان از رعايت معيارها و ضوابط ابلاغ شده در اجرای كار.


۶- كنترل مقادير پيش بينی شده در سيستم كنترل پروژه ، استخراج اطلاعات مربوط به پيشرفت فيزيكی پروژه‌ها و تنظيم و ارائه گزارشهای تحليلی لازم به مدير كل استان.


۷- انجام وظايف محوله براي اجرای برنامه جامع تحقق اهداف دولت الكترونيك در استان.


۸- راهبری نظام ها ، فرآيند ها و اقدامات مربوط به فن آوری اطلاعات در استان در جهت بهبود ارائه خدمات گسترده به ارباب رجوع.


۹- فراهم نمودن و نگهداری شبكه های محلي و شبكه گسترده .

 

۱۰- بررسی مستمر نيازهای سخت افزاری و نرم افزاری اداره كل در چهارچوب خط مشی های كلی حوزه ستادی وزارتخانه.


۱۱- استقرار سيستم اطلاعات مديريت ونظارت بر به هنگام نگه داشتن آنها متناسب با برنامه ها وخط مشی هاي وزارتخانه .


۱۲- تجزيه وتحليل وپردازش داده‌ها به منظور ارائه مستمر آنها به سطوح مختلف مسئولان بر حسب مورد.

 

آدرس پست الکترونیک: gmrud@iran.ir

___________________________________________________________________

رشت - میدان دکتر حشمت - اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - ساختمان شماره یک

 

شماره های داخلی:   (۱۳۷ - ۱۲۳۳۳۳۲۳۰۶۴ - ۰۱۳  

شماره فکس: ۳۳۳۳۳۹۷۴ - ۰۱۳

___________________________________________________________________

رشت - میدان شهید انصاری (چهارراه گلسار) - اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - ساختمان شماره دو

 

شماره داخلی:   (۱۲۳ ۳2۱۱۰۰۹۲ - ۰۱۳  

شماره فکس:   ۳2۱۲۹۰۰۴ - ۰۱۳  (دبیرخانه)