13 فروردین 1399
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

Loading
  • ارتباط با مدیرکل

ساختمان شماره ۱ : رشت - میدان دکتر حشمت - روبروی بانک ملی

کد پستی :  ۵۳۳۳۳ - ۱۳۶۹۴

شماره های تماس: ۳۳۳۲۳۰۶۷  ۳۳۳۲۳۰۶۴ (۰۱۳)    فکس:  ۳۳۳۲۰۰۵۷ (۰۱۳)

________________________________________________________________________________________

ساختمان شماره ۲ : میدان شهید انصاری - روبروی مخابرات

کد پستی : ۳۳۱۱۱-۴۱۸۶۳

  شماره های تماس: ۳۳۱۱۰۰۴۹ - ۳۳۱۱۰۰۹۲ - ۳۳۱۲۲۰۱۲ (۰۱۳)   فکس:  ۳۳۱۲۹۰۰۴ (۰۱۳)

_________________________________________________________________________________________

تلفن و نمابر روابط عمومی ۳۳۱۱۰۶۹۹ (۰۱۳)

ارتباط مردمی :  ۱۰۰۰۰۰۱۴۱