01 آبان 1400
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

اطلاع رسانی زمان های خروج از دسترس سایت

کاربر گرامی ، هرگونه قطعی و توقف در خدمت رسانی و از دسترس خارج شدن وب سایت به دلایل فنی از طریق این صفحه و همچنین قسمت اطلاعیه ها در صفحه اول وب سایت به اطلاع خواهد رسید. اغلب موارد از دسترس خارج شدن بخش هایی از وب سایت به دلیل انجام به روز رسانی محتوای آن بخش ها بوده و مدت زمان آن به ندرت از دو ساعت تجاوز خواهد کرد.

 ردیف  تاریخ آغاز  تاریخ پایان   زمان شروع  زمان پایان نوع خروج از دسترسی  علت
 1  95/11/17  95/11/23 - - بخش های مختلف از پورتال  بروزرسانی قالب پورتال
2 96/02/21 96/02/21 08:00 10:00 احتمال عدم بارگذاری صفحات بروزرسانی محتوا
3 97/01/18 97/01/20 - - دسترسی به فرمها و اسناد الکترونیک بروزرسانی محتوا
4 97/11/22 97/11/25 - - دسترسی به فرمها و اسناد الکترونیک بروزرسانی محتوا
5 98/03/26 98/04/03 - - دسترسی به فرمها و اسناد الکترونیک  بروزرسانی قالب پورتال