04 مهر 1400

اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

مدیریت حراست

 

اطلاعات، حتی اگر بسیار ناچیز بنظر برسد، می تواند در راه رسیدن به اهداف مثبت

و بهینه سازی در این اداره کل یاری رسان و راهنمای بزرگ ما باشد.

Loading
 • ارتباط با اداره حراست

 • Filename
  Status
  Size

  شماره سامانه پیام کوتاه جهت رسیدگی به اخبار واصله از سوی شما شهروند گرامی: ۳۰۰۰۴۱۱۶۴۱

  آدرس: رشت - میدان شهید انصاری - ابتدای خیابان گلسار - روبروی شرکت مخابرات - اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - ساختمان شماره دو

  تلفن تماس: ۳2۱۳۱۴۰۵ - ۰۱۳

  شماره فکس: ۳2۱۱۵۰۵۶ - ۰۱۳