30 تیر 1397
En | 
ساختمان شماره 1 : رشت - میدان دکتر حشمت تلفن تماس7-33323064-013 کد پستی : 53333-41369 فکس : 33320057-013

ساختمان شماره 2 : میدان شهید انصاری - ابتدای خیابان گلسار تلفن تماس : 33110049 و 33110092 (013) کد پستی : 33111-41638 فکس 33129004-013

تلفن و نمابر روابط عمومی : 33110699-013

آدرس کانال تلگرام : https://t.me/rahshahrsazygilan

پیام گیر ارتباط مردمی : 100000141طراحی سایت