04 مهر 1400
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

ساختمان شماره 1 : رشت - میدان دکتر حشمت تلفن تماس7-33323064-013 کد پستی : 53333-41369 فکس : 33320057-013

ساختمان شماره 2 : میدان شهید انصاری - ابتدای خیابان گلسار تلفن تماس : 32110049 و 32110092 (013) کد پستی : 33111-41638 فکس 32129004-013

تلفن و نمابر روابط عمومی : 32110699-013

پیام گیر ارتباط مردمی : 100000141

 

شماره تلفن  داخلی و مستقیم  کارکنان اداره کل  راه و شهرسازی استان گیلان 

 ساختمان شماره یک(دانلود فایل )