26 مرداد 1397

انتخاب زبان   FA  |  EN

شناسنامه خدمات حوزه مسکن و ساختمان

 عنوانحجم 
اجرای پروژه های الگو در محدوده بافت های فرسوده و سکونت گاههای غیررسمی191.40 KBدریافت
نظارت بر پروژه های انبوه سازی مسکن153.81 KBدریافت
مشاوره و نظارت عالیه بر شرکت های انبوه ساز (تعاونی ها)169.64 KBدریافت
مدیریت بر اعطلای تسهیلات ساخت مسکن در محدوده بافت های فرسوده شهری174.47 KBدریافت
حمایت از پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری168.35 KBدریافت
تهیه طرح های ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی177.84 KBدریافت
تصویب محدوده بافت های فرسوده172.40 KBدریافت
پاسخگویی به شکایات در حوزه مسکن165.48 KBدریافت
نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان158.92 KBدریافت
برگزاری مزایدات112.57 KBدریافت
برگزاری انتخابات سازمانهای نظام کاردانی و مهندسی160.17 KBدریافت
برگزاری آزمون ورود به حرفه برای مهندسان، کاردانها و معماران تجربی165.49 KBدریافت
برگزاری آزمون ماده 17 (گاز صنعتی)168.54 KBدریافت
انجام پروژه های مشارکتی مسکن170.82 KBدریافت
ارائه متمم تسهیلات برخی پروژه های مسکن مهر177.32 KBدریافت
ارائه تسهیلات مسکن مهر سه جانبه و تعاونی161.71 KBدریافت
ارائه تسهیلات ساخت مسکن مهر خودمالک169.90 KBدریافت
برگزاری دوره های آموزشی168.26 KBدریافت
هماهنگی با شرکت های زیرساخت جهت اجرای پروژه های مسکن مهر149.20 KBدریافت
طراحی سایت