01 آبان 1400
 عنوانحجم 
[ مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با بهبود محیط های کسب و کار ] 1.10 MBدانلود
ابلاغیه شماره 17396 وزیر مورخ 1397/2/565.08 KBدانلود
برنامه اجرایی تکمیل طرحهای تملک سرمایه ای نیمه تمام با مشارکت بخش خصوصی به شماره 180888 مورخه 97/16/4389.58 KBدانلود
دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور113.02 KBدانلود
ظرفیت ها و مشوق های سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی حوزه راه و ترابری110.59 KBدانلود
قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی85.98 KBدانلود
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر81.54 KBدانلود
ماده 600 قانون مجازات اسلامی76.91 KBدانلود
مصوبه شماره 105816 ت 54607 هیات وزیران در خصوص اطلاع رسانی الکترونیکی60.53 KBدانلود
مصوبه شماره 33989 مورخ 22 -3-97 آیین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه سال 97 کشور1.20 MBدانلود
مصوبه شماره 53607 ت 50441 هیات وزیران در خصوص سامانه پیام کوتاه88.12 KBدانلود
مصوبه شماره 59006 مورخ 97/5/7 شورایعالی هماهنگی اقتصادی در خصوص ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی351.39 KBدانلود
مواد 2 الی 5 قانون محاسبات عمومی69.39 KBدانلود
مواد 5 تا 8 قانون مدیریت خدمات کشوری71.13 KBدانلود
مواد 62، 70، 75 و 76 قانون برنامه پنجم توسعه97.00 KBدانلود
مواد 7، 43 تا 84 و 85 تا 92 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی162.05 KBدانلود
خدمات منجر به صدور مجوز در اداره کل راه و شهرسازی گیلان
عنوان خدمت  شناسنامه خدمت دریافت خدمت
 صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی تبصره چهار ماده یازده مشاهده دریافت
صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی (طراحی و نظارت) مشاهده
مراجعه حضوری
صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی طراح و ناظر مشاهده دریافت
صدور پروانه اشتغال به کار معمار تجربی مشاهده
دریافت
صدور مجوز استعلام فاصله مشاهده
مراجعه حضوری
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی (شخص حقیقی) مشاهده
دریافت
صدور پروانه فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان مشاهده
دریافت
صدور مجوز ساخت و ساز شخصی - حغاری - شهرک های صنعتی - پایگاه های امدادی مشاهده
مراجعه حضوری
فرصت های سرمایه گذاری در حوزه راه و شهرسازی
عنوان حوزه  لینک دسترسی
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بزرگراه‌ها جاده ای  دریافت خدمت
فرصت‌های سرمایه گذاری در بافت ناکارامد شهری شهرسازی دریافت خدمت
فرصت‌های سرمایه گذاری در روبنای شهری شهرسازی دریافت خدمت
فرصت‌های سرمایه گذاری در زیرساخت‌های شهری شهرسازی دریافت خدمت

 

ساختمان شماره یک : رشت - میدان دکتر حشمت   تلفن تماس 33323067 (013) - 33323064 (013)    کد پستی : 53333-41369    فکس : 33320057 (013)

ساختمان شماره دو: میدان شهید انصاری - ابتدای خیابان گلسار   تلفن تماس : 33110049 (013) و 33110092 (013)   کد پستی : 33111-41638   فکس 33129004 (013)

تلفن و نمابر روابط عمومی 33110699 (013)

پیام گیر ارتباط مردمی :   100000141

مدیرکل (آقای مهندس پدرام) :   شماره تماس : 33129005 (013)   فکس : 33129004

مشاور مدیرکل و مسئول بهبود فضای کسب و کار (خانم مهندس موحدی) :   شماره تماس :  33110092 (013) - 33110049 (013)  داخلی 127

 

فرم الکترونیکی جهت ارسال پیام به مدیرکل دستگاه