04 مهر 1400
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص اصلاح فرایندها و روش های انجام کار، خدمات منتخب دستگاه به گروهی از خدمات دستگاه اطلاق می شود که بیشترین اهمیت را با توجه به مأموریت اصلی دستگاه داشته و نقش کلیدی در ارتقای رضایت شهروندان یا مراجعان دارند. تعدادی دیگر از خدمات دستگاه نیز پس از اخذ شناسه خدمت به این فهرست افزوده خواهد شد.
 ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت  حوزه کاری  شناسنامه خدمت

لینک دسترسی

بیانیه سطح توافق

1 تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران 15021692000  شهرسازی و معماری  مشاهده   مشاهده
2 تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری 15021690100 شهرسازی و معماری مشاهده مشاهده
3 تهیه طرح های تفصیلی شهری 15021690101 شهرسازی و معماری مشاهده مشاهده
4 تهیه طرح های مجموعه شهری 15021690103 شهرسازی و معماری مشاهده مشاهده
5 نظارت بر تغییرات طرح تفصیلی موضوع کمیسیون ماده 5 15012154000 شهرسازی و معماری مشاهده دریافت خدمت مشاهده 
6 تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 15051680000 شهرسازی و معماری مشاهده مشاهده 
7 تأمين مصالح پروژه های عمرانی 13051685000 توسعه مدیریت و منابع مشاهده مشاهده 
8 تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان 15061681000 مسکن و ساختمان مشاهده مشاهده
9  انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان 15061677000 مسکن و ساختمان مشاهده مشاهده
10 صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی 13041682100 مسکن و ساختمان مشاهده مشاهده
11 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی ، کاردانی و تجربی 13041682102 مسکن و ساختمان مشاهده مشاهده
12 صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید ، ارتقاء و انتقال) 13041682103 مسکن و ساختمان مشاهده مشاهده 
13 صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ، تمدید ، ارتقاء و انتقال) 13041682104 مسکن و ساختمان مشاهده مشاهده 
14 صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی) 13041682105 مسکن و ساختمان مشاهده مشاهده
15 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی ، کاردانی و تجربی 13041682107 مسکن و ساختمان مشاهده  مشاهده
16 صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی تبصره 4 ماده یازده 13041682108 مسکن و ساختمان مشاهده مشاهده 
17 صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی (طراح و ناظر) 13041682109 مسکن و ساختمان مشاهده مشاهده
18 نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور 15061676000 مسکن و ساختمان مشاهده مشاهده
19 نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان 15061679000 مسکن و ساختمان مشاهده مشاهده 
20 برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان ، مالکان، حرفه مندان و مدیران شهری در محدوده بافت های ناکارآمد شهری 19091760101 مسکن و ساختمان مشاهده دریافت خدمت مشاهده 
21 توانمندسازی ساکنین بافت های ناکارآمد شهری 18051760000 مسکن و ساختمان مشاهده دریافت خدمت مشاهده  
22 شناسایی و الویت بندی محلات ناکارآمد در شهرهای هدف به تفکیک گونه های مختلف 15021758000 مسکن و ساختمان مشاهده مشاهده 
23 راهبری و راه اندازی نهادها و مراکز توسعه محله در محدوده ها و محلات هدف 15061765000 مسکن و ساختمان مشاهده دریافت خدمت مشاهده 
24 ارائه تأییدیه پلاکهای مشمول و متقاضی تسهیلات نوسازی به بانک های عامل 15061765000 مسکن و ساختمان مشاهده مشاهده
25 تأیید صلاحیت و حمایت از فعالیت نهادهای توسعه گر در پروژه های بازآفرینی 15061766000 مسکن و ساختمان مشاهده مشاهده
26 صدور گواهینامه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای توسعه برنامه های بازآفرینی شهری 15061763000 مسکن و ساختمان مشاهده مشاهده
  تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 15051680000 شهرسازی و معماری مشاهده ضوابط و مقررات مشاهده