08 اسفند 1398

انتخاب زبان   FA  |  EN

استعلامات و فرایندهای بین دستگاهی جهت ارائه خدمات:  سامانه سیماک

خدمات میز خدمت در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع  (الکترونیکی / حضوری)
عنوان خدمت
اطلاعات خدمت
 شناسنامه خدمت
دریافت خدمت
تأمین مصالح پروژه ها
مشاهده
 مشاهده  دریافت
برگزاری دوره آموزشی کارکنان مشاهده مشاهده
دریافت
جذب نیروی امریه مشاهده مشاهده
حضوری
جذب کارآموز مشاهده مشاهده
حضوری