08 اسفند 1398
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

استعلامات و فرایندهای بین دستگاهی جهت ارائه خدمات:  سامانه سیماک

خدمات میز خدمت در حوزه املاک و حقوقی  (الکترونیکی / حضوری)
عنوان خدمت
اطلاعات خدمت
 شناسنامه خدمت
دریافت خدمت
واگذاری زمین به مردم از طریق مزایده
مشاهده
 مشاهده  دریافت خدمت
واگذاری زمین به دستگاه دولتی
مشاهده مشاهده
دریافت خدمت
واگذاری زمین به اقشار ويژه
مشاهده مشاهده
دریافت خدمت
واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی از طریق فراخوان
مشاهده مشاهده
دریافت خدمت
شناسایی و نگهداشت زمین های ملی
مشاهده مشاهده
دریافت خدمت
بررسی درخواست های تشخیص نوعیت زمین
مشاهده مشاهده
دریافت خدمت
تعیین نصاب مالکانه زمین غیر موات
مشاهده مشاهده
دریافت خدمت
تامین نصب مالکانه زمین موات از محل اراضی مالک
مشاهده مشاهده
دریافت خدمت
استعلام سوابق دریافت تسهیلات تبصره ای اقشار ویژه
مشاهده
مشاهده
دریافت خدمت