| 12 آذر 1399
 جهت مشاهده اطلاعات خدمات اداره کل راه و شهرسازی گیلان، روی لینک مربوط به معاونت موردنظر کلیک نمایید
عنوان خدمت لیست و شناسنامه خدمات
حوزه مدیرکل مشاهده
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مشاهده
معاونت مهندسی و ساخت مشاهده
معاونت بازآفرینی شهری و مسکن مشاهده
معاونت املاک و حقوقی مشاهده
معاونت شهرسازی و معماری مشاهده