04 مهر 1400
 جهت مشاهده اطلاعات خدمات اداره کل راه و شهرسازی گیلان، روی لینک مربوط به معاونت موردنظر کلیک نمایید
عنوان خدمت لیست و شناسنامه خدمات
حوزه مدیرکل مشاهده
معاونت توسعه مدیریت و منابع  مشاهده
معاونت مهندسی و ساخت مشاهده
معاونت مسکن و ساختمان مشاهده
معاونت املاک و حقوقی مشاهده
معاونت شهرسازی و معماری مشاهده