01 آبان 1400
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردان های فنی ساختمان

 

در این بخش مهندسان و کاردان های فنی حوزه مسکن و ساختمان می‌توانند با توجه به رشته تحصیلی، گرایش و مقاطع تحصیلی در آزمون ورود به حرفه‌ای که برگزار می شود ‌شرکت نمایند. برای این منظور درخواست خود را ثبت کرده و تصویر مدارک خود را پیوست نمایید.