01 بهمن 1397

انتخاب زبان   FA  |  EN

دیدار مدیر کل راه وشهرسازی گیلان با شهرداروشورای شهر خمام
باهدف هماهنگی وتعامل فی مابین راه وشهرسازی گیلان بامسئولین شهر خمام ، نشست مشترک مدیرکل راه وشهرسازی گیلان با شهرداروشورای شهر خمام برگزار شد.
شنبه 29 دی 1397