يكشنبه 10 ارديبهشت 1396  
عناوین اصلی
آخرین وضعیت جوی و جاده ای استان
بيشتر
تعداد بازدید از این صفحه
تعداد بازديد از سايت: 77942140
تعداد بازديد اين صفحه: 4116
در امروز: 1952
اين صفحه امروز: 1
معرفی اهداف و وظایف

در حوزه قائم مقام وزير و مدير كل علاوه بر وظايف مديريت ، سازماندهي ، هماهنگي و كنترل ، انجام  وظايفي به شرح زير صورت مي پذيرد:
1-راهبري امور مربوط به ارزيابي عملكرد و پاسخگوييبه شكايات به منظور بهبود عملكرد بر اساس ضوابط و مقررات با هماهنگي دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارتخانه .
2-راهبري امور واحدهاي شهرستااني تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازي
3-راهبري امور مربوط به حراست بر اساس ضوابط واز طريق هماهنگي با مركز حراست وزارتخانه
4- همكاري با حوزه ستادي در انجام امور مربوط به گزينش نيروي انساني اداره كل بر اساس ضوابط و مقررات
5- راهبري امور روابط عمومي اداره كل استان
6-راهبري امور كتابخانه و تجهيزات براساس نيازهاي اداره كل
7-نظارت بر نحوه تحقق برنامه ها در چارچوب سياستها و خط مشي هاي ابلاغ شده
8-نظارت بر امر تهيه و تنظيم بودجه سالانه در چارچوب ضوابط و دستور العملهاي مربوطه با همكاري واحدهاي ذيربط
9-نظارت بر امور مربوط به آمار و فن اوري اطلاعات بر اساس اهداف ، برنامه ها و خط مشي هاي وزارخانه .
10-نظارت بر امور مربوط به  كنترل روند پيشرفت طرحهاو پروژه ها.
11-راهبري امور مرتبط با طرح هاي بهسازي ، نوسازي و توانمند سازي بافتهاي شهري
12-راهبري امور مديريت بحران و پدافند غير عامل اداره كل استان بر اساس اهداف ، برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه
13-اتخاذ راهبردهاي لازم در راستاي اهداف و ماموريت هاي تعيين شده
14-دبيري كميسيون هاي ماده 5 و كارگروهاي تخصيص مسكن و شهرسازي
15-شركت در كميسيونها،كميته ، شوراها و جلسات مربوط حسب قوانين ، آئين نامه هاي موضوعه و وظائف  محوله .
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.